Algemene voorwaarden en privacy beleid

Om u van dienst te kunnen blijven, is onze praktijk verplicht om toestemming aan u te vragen voor specifieke vernieuwingen/aanpassingen.

Als we geen toestemming van u krijgen om uw data te verwerken volgens de richtlijnen van onze Algemene Voorwaarden en ons vernieuwde Privacy beleid of geen toestemming krijgen om uw gegevens te delen met onze externe collegae, die alleen verstrekt wordt als dit noodzakelijk is voor onze dienstverlening aan u, kunnen we u niet langer met onze diensten ondersteunen.

 1. Verzamelen van uw informatie door onze dierenartsenpraktijk
  1. Wanneer u zich in onze kliniek registreert, noteren wij uw adresgegevens, geboortedatum, (mobiele) telefoonnummer en e-mailadres. Indien u niet direct wilt afrekenen, kan er een deelbetaling of uitgestelde betaling plaatsvinden. Dit kan alleen op vertoon van uw ID bewijs en notitie van uw BSN-nummer in ons systeem. Verder verzamelen we de volgende basisinformatie van uw dier: diernaam, geslacht, geboortedatum en chipnummer (indien aanwezig) alsmede de ziektegeschiedenis. (Dit laatste kunnen we op uw verzoek -bij eventueel eerder bestaande informatie over de ziektegeschiedenis van uw dier bij een andere behandelaar- aldaar opvragen). Deze gegevens worden opgeslagen in ons veterinair software systeem Idexx Animana waarmee wij een overeenkomst over gegevensverwerking hebben afgesloten. Met uw inschrijving geeft u ons automatisch toestemming tot het opslaan van deze gegevens.
  2. Om u te herinneren aan de jaarlijkse vaccinatie van uw huisdier bewaren we daartoe de vaccinatiegegevens van uw dier en uw adresgegevens en uw e-mailadres. Deze delen wij met Personalcard B.V. Een externe partij waarmee wij een overeenkomst hebben afgesloten m.b.t. de AVG en uw gegevens.
  3. Wij gebruiken deze gegevens NOOIT voor onderzoek, enquêtes of marketingdoeleinden, anders dan het doorgeven van het gewenst moment van gewenste vaccinatie-herhaling en onze periodieke acties.
  4. Wanneer u onze diensten gebruikt, verzamelen we informatie met betrekking tot de gezondheid en behandeling van uw dier. Deze gegevens blijven -zolang u klant bij ons bent- bewaard op de digitale patiëntenkaart. Deze gegevens kunnen bij een doorverwijzing met uw toestemming overgedragen worden aan de beoogd vakspecialist die uw dier verder behandelt.
  5. Wanneer u onze website gebruikt via uw smartphone of tablet, is het mogelijk dat de verwerkende instantie automatisch informatie verzamelt, inclusief uw IP-adres, besturingssysteem, browser type, idem voor uw computer of mobiele apparaat, uw bezoekdatum en -tijd, en uw bezoekgedrag. Verzameling van dit soort gegevens via onze site valt echter niet onder onze verantwoordelijkheid en het staat u vrij om te allen tijde op andere -gangbare- wijze contact en informatie te zoeken over onze praktijk. Onze website https://www.dapkortenhoef.nl is beveiligd middels een SSL-certificaat bij ons hosting bedrijf Argeweb.
 2. Het gebruiken van informatie over u
  1. Wij gebruiken bovengenoemde informatie van u om onze veterinaire diensten goed uit te kunnen voeren.
  2. Wij kunnen bovengenoemde verzamelde informatie over u en uw dier gebruiken om met u te communiceren over nieuws en updates van onze diensten, om u te informeren over eventuele acties, maar alleen die acties welke door onze praktijk geïnitieerd worden.
  3. We gebruiken de over u verzamelde informatie slechts voor praktijk-relevante zaken als ent-herinneringen, ziekte-behandeling en periodieke acties.
  4. We kunnen over u verzamelde informatie gebruiken om onze rechten te beschermen en gebruiken deze ook om achterstallige betalingen te voorkomen.
 3. Toegang tot uw persoonlijke gegevens
  1. We kunnen over u en uw dier verzamelde (onderzoeks-)informatie met elk lid binnen onze groep, binnen onze kliniek(en) delen. Deze gegevens kunnen worden overgedragen om u volledige veterinaire service aan te kunnen bieden. Deze andere services beduiden o.a.: vaccinatie, urine, bloed- en ander onderzoek, alsmede doorgeven van patiënt behandelgegevens aan een eventuele specialist voor vervolgbehandeling buiten onze kliniek(en).
  2. We kunnen informatie bekendmaken voor zover nodig aan derden die namens ons taken uitvoeren, waaronder onderzoek en behandeling of doorverwijzing door specialisten, en in de dienst aan de betreffende buurt collegae.
  3. We delen verder geen andere informatie over u met derden, anders dan in 1,1; 1,2 en 3.2 genoemd.
  4. We kunnen door ons over u verzamelde informatie openbaren als (I) openbaarmaking noodzakelijk is om te voldoen aan alle toepasselijke wet- of regelgeving en (II) naar geldende bepalingen en voorwaarden om onze rechten te beschermen.
  5. In elk geval zullen we altijd zorgen dat uw gegevens uitsluitend verder zullen worden verwerkt in verband met onze veterinaire diensten en in overeenstemming met dit privacy beleid en toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.
 4. Data Security, beveiliging van uw gegevens
  1. We zijn vastbesloten ervoor te zorgen dat de over u verzamelde informatie is beveiligd. We nemen redelijke maatregelen met inbegrip van administratieve, technische en fysieke procedures om uw informatie te beschermen tegen verlies, diefstal, misbruiken, ongeautoriseerde toegang, openbaarmaking, wijziging en vernietiging.
  2. (Voor internetgebruik)
   Dit niveau van beveiliging kan alleen effectief zijn als u bepaalde beveiligingspraktijken zelf ook volgt, en nooit uw bij ons opgeslagen gegevens deelt met andere personen.
  3. Overdracht van informatie via het internet is niet volledig veilig. Daarom kunnen we niet instaan voor de veiligheid van een overdracht van uw informatie, door u aan ons. Elke door u via internet geïnitieerde overdracht is op eigen risico. Zodra wij uw gegevens hebben genoteerd, zullen wij strikte procedures en veiligheidsstructuren gebruiken om ongeautoriseerd toegang te voorkomen.
 5. Gegevensbescherming van u, de patiënt-eigenaar
  Dierenartsenprakijk Kortenhoef is verantwoordelijk voor de beveiliging van de gegevens van de patiënt-eigenaar, welke zijn verwerkt, overgebracht en opgeslagen in onze systemen.
 6. Bewaring van de van u opgeslagen gegevens
  Wij zijn wettelijk verplicht om bepaalde gegevens van de over u verzamelde informatie te bewaren gedurende een periode van 5 jaar.Wij behouden ons het recht voor om uw patiëntinformatie te verwijderen bij de beëindiging van onze patiënt-behandelaar relatie, tenzij u anders aangeeft. Indien overeengekomen zullen we uw gegevens, bijvoorbeeld de ziektegeschiedenis van uw dier, blijven opslaan, die u b.v. nodig kan hebben voor overgang naar een andere behandelaar.
 7. Cookies & Web Beacons
  Op onze website gebruiken wij cookies om de bezoeker een optimale gebruikerservaring te bieden. Cookies zijn kleine bestanden die op uw computer, mobiele telefoon of een ander apparaat worden geplaatst als u van onze website of van een van onze toepassingen of web-based software gebruik maakt. We gebruiken de volgende cookies:

  – Facebook.

  We gebruiken geen web beacons op onze website en applicaties. Web beacons zijn kleine grafische afbeeldingen of andere web programmeercode die kunnen worden opgenomen in de website en een van onze e-mailberichten.

 8. Links naar andere websites
  Als u zich toegang verschaf tot links op onze website naar websites van derden die geen eigendom zijn van Dierenartsenpraktijk Kortenhoef, let er dan zelf op dat deze websites hun eigen privacy beleid hebben. Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor privacy beleid van derden. U moet een dergelijk privacy beleid controleren en beoordelen voordat u enige informatie over u aan deze websites geeft.
 9. Uw privacy keuzes
  1. U kunt ons altijd benaderen als u niet aan één van de procedures van het verzamelen, uitvoeren, opslaan of het delen van de informatie met en over u, zoals beschreven in dit privacy beleid (b.v. de vaccinatie-herinnering of onze vaccinatie-/castratie-acties) wenst deel te nemen, door ons te benaderen op het onderstaande e-mail of kantooradres. Uw opt-out verzoek zal worden verwerkt binnen 7 dagen na de datum waarop we deze ontvangen.
  2. Als u wenst de over u verzamelde informatie te wijzigen, te verwijderen of updaten, kunt u contact met ons opnemen op het onderstaande e-mailadres of kantooradres.
 10. Toepasselijk recht
  1. Dit privacy beleid wordt beheerst door en geïnterpreteerd volgens en in overeenstemming met Nederlands en Europees recht.
  2. Dit privacy beleid (inclusief, indien van toepassing, onze Algemene Voorwaarden) geldt als de volledige overeenkomst tussen u en ons, boven alle eerdere overeenkomsten, voorwaarden, garanties en/of voorstellingen in de ruimste mate toegestaan door de wet.
 11. Contact
  Dierenartsenprakijk Kortenhoef, Egidius Blocklaan 19, 1241 BS Kortenhoef, info@dapkortenhoef.nl, 035 – 6561074 / 06 – 22732136